Opleiding Spelagogiek

Wist je dat…?

Opleiding Spelagogiek

Wist je dat…?

je de modules van de opleiding ook los kunt volgen?

je je in het tweede jaar van de opleiding gaat specialiseren? Je hebt hierbij de keuze uit: (speciaal) onderwijs, zorg, kinderopvang, het gezin en het ziekenhuis.


er ook een opleiding Speltherapie bestaat?

spel de basis van een goede ontwikkeling is?

er minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers moeten zijn voor deze opleiding?