Opleiding Spelbegeleiding voor speltherapeuten

Wat leer je?

Wat leer je?

De cursus Spelbegeleiding voor speltherapeuten is bedoeld voor speltherapeuten die bijgeschoold willen worden op het gebied van spelbegeleiding. Uit de praktijk blijkt dat er binnen de speltherapie steeds meer vraag komt naar spelbegeleiding. Hierbij kun je denken aan vragen over spel en spelontwikkeling van:
- ouders van kinderen die (nog) niet in aanmerking komen voor speltherapie
- groepsbegeleiding
- kinderdagverblijfmedewerkers
- leerkrachten die gaan over problematiek van kinderen waar het spel een grote rol in speelt en waar problemen lijken te liggen in de spelontwikkeling van deze kinderen.

In deze cursus komen alle facetten van spelbegeleiding naar voren:
- spel, spelontwikkeling, spelniveaus (deels herhaling, opfrissen kennis)
- spelobservatie, analyse en speldiagnostiek
- indicatiestelling: spelbegeleiding of speltherapie
- methodieken en spelmaterialen
- methodieken en doelgroepen, spelbegeleidingsplan
- spelbegeleiding, het proces
- directief, non-directief? Attitude, overeenkomsten en verschillen
- casuïstiek, vragen uit de praktijk of ingebrachte casussen