Opleiding Spelbegeleiding voor speltherapeuten

Wist je dat…?

deze studie bedoeld is om je kennis in het vakgebied van de speltherapeut bij te spijkeren?

je zes bijeenkomsten van 3 uur bijwoont?

je zelf casussen uit de praktijk kunt inbrengen om onder de loep te nemen?