Opleiding Speltherapie

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Speltherapie

Welke vooropleiding heb je nodig?

De toelatingseisen voor de opleiding Speltherapie verschillen per onderwijsinstelling. Een intakegesprek kan tot de toelatingsprocedure behoren.

Hogeschool Utrecht
Bij Hogeschool Utrecht heb je een HBO-opleiding op agogisch gebied nodig en moet je daarnaast over minimaal drie jaar werkervaring in een agogische setting beschikken.

Inholland Academy
Bij Inholland Academy word je toegelaten als je een HBO-opleiding hebt gevolgd op het gebied van onderwijs of met een sociaal-agogische of pramedische achtergrond en daarnaast drie jaar professionele ervaring met het werken met kinderen hebt.

Christelijke hogeschool Ede
Om toegelaten te worden, heb je bij voorkeur een HBO-diploma of WO-diploma van een opleiding op agogisch gebied en minimaal twee jaar ervaring in het werken met kinderen in hulpverlening, onderwijs of aanverwante werkvelden.

Voor exacte informatie over toelatingseisen en vrijstellingen kun je het beste contact opnemen met één van de hogescholen die de opleiding aanbieden.