Opleiding Spoedeisende Hulp Verpleegkundige

Wat leer je?

Leerdoelen
De specialistische vervolgopleiding Spoedeisende Hulp Verpleegkunde bestaat uit verschillende theorie-, vaardigheids- en praktijkmodules. Je leert door middel van theorielessen en praktijkopdrachten hoe je patiënten op een afdeling Spoedeisende Hulp zelfstandig kunt verplegen. Je hebt hier vaak te maken met acute en levensbedreigende situaties waarbij je direct effectief moet kunnen ingrijpen.

Onderwerpen
Tijdens de opleiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
- ondersteuning, overname en bewaking van bedreigde vitale functies
- organisatie en coördinatie van intensieve zorg
- verplegen van patiënten met bewustzijnsproblemen
- aanleggen en verwijderen van gips en verbanden
- verplegen van patiënten met een complexe interne aandoening

Maar ook is er aandacht voor: zelfstandig leren, professionalisering en kwaliteit van zorg en onderzoek.

Verhouding theorie/praktijk
Tijdens de opleiding werk je in een dienstverband van minstens 24 uur per week op de afdeling Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis. Als leerling spoedeisende hulp verpleegkundige breng je in de praktijk wat je in de theorielessen leert.

Afronding
Na afronding van de opleiding word je opgenomen in het CZO-register. Je moet dan wel je diploma behaald hebben in een door het CZO erkend ziekenhuis.