Opleiding Sportkunde

Wat leer je?

In de bacheloropleiding Sportkunde staan bewegen en gezondheid centraal. Vragen die tijdens de opleiding aan bod komen, zijn bijvoorbeeld:

•    Hoe motiveer je mensen om gezond te blijven of te worden?
•    Hoe kun je iemand met een beperking laten bewegen?
•    Hoe zorg je dat werknemers op het werk gezond gedrag vertonen?

Wat leer je?
Je leert hoe je sportprojecten en -programma’s ontwikkelt. Je verdiept je ook in het analyseren en implementeren van sportbeleid bij onder andere sportorganisaties en gemeenten.

Je krijgt les in vakken als: inspanningsfysiologie, anatomie, beroepsziekten, eventmanagement, fitheid en communicatie, sporten voor een bepaalde doelgroep, marketing en financieel management.

Stages
In het eerste en tweede jaar heb je meerdere kortdurende stages in het werkveld. In het derde jaar ga je een half jaar stagelopen. Je voert praktische werkzaamheden uit en maakt een verdiepende opdracht. Je loopt je stages bij bijvoorbeeld gemeenten, revalidatiecentra, naschoolse opvang, sportbonden of gezondheidsorganisaties. Een stage in het buitenland behoort ook tot de mogelijkheden.

Afstuderen
In het vierde jaar volg je de vakken van een uitstroomprofiel. Je studeert af met een onderzoek dat past bij je gekozen profiel. Dit is een praktijkonderzoek dat je uitvoert in opdracht van een bedrijf of instelling.

Mogelijke uitstroomprofielen zijn:
•    Sport en Maatschappij
Adviseren, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van projecten voor een gezonde leefstijl door sport en bewegen.
•    Aangepast Sporten
Ontwikkelen en uitvoeren van beweegprogramma's voor mensen met beperkingen en aandoeningen.
•    Gezondheidsmanagement
Adviseren, opzetten en uitvoeren van gezondheidsbeleid, preventie- en bewustwordingsprogramma's in bedrijven en organisaties.

Bij elke hogeschool anders
Elke hogeschool legt zijn accenten anders. Zo kan er op de ene opleiding meer aandacht zijn voor economie en op de andere juist voor sociaal-maatschappelijke aspecten of gezondheid. Lees hierover meer op www.sportkunde.nl of kijk op de website van de hogeschool van jouw keuze.