Opleiding Tandartsassistent

Wat leer je?

Wat leer je?
Tijdens de MBO-opleiding Tandartsassistent leer je onder andere hoe je patiënten verwelkomt, de hulpvraag aanneemt, vaststelt of het spoed heeft en hoe je voorlichting en advies geeft. Een belangrijk deel van je opleiding is leren hoe je assisteert bij tandtechnische werkzaamheden. Je leert ook zelf tandheelkundige handelingen uit te voeren zoals het maken van röntgenfoto's. Ook volg je vakken die te maken hebben met de organisatie van de gezondheidszorg, preventie (voorkomen van tandproblemen), ethiek en het beroepsgeheim.

Je doet kennis op over het organiseren en beheren van het afsprakensysteem, de voorraad en de financiële administratie. Daarnaast verwerk je patiëntgerelateerde informatie, bijvoorbeeld over de behandeling. Ook stuur je door de tandarts voorgeschreven recepten en verwijsbrieven uit.

Basis- en profieldeel
Tijdens deze opleiding krijg je te maken met verschillende algemene vakken zoals als Engels, rekenen en burgerschap. Maar ook met beroepsgerichte taken die bij het beroep apothekersassistent horen. Denk daarbij aan:

  • uitvoeren van taken aan de balie: de patiënten als eerste te woord staan, zorgen voor de planning
  • uitvoeren van bepaalde tandheelkundige handelingen
  • werken in een team

Keuzedeel
De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt naar het HBO

Binnen dit deel kun je dus zelf je keuzes maken. Bijvoorbeeld uit de keuzedelen Orthodontieassistent, Praktijkorganisatie of Bijzondere zorggroepen. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.

Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg besteed je minimaal 20 procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg kiest, ben je minimaal 60 procent van de studietijd werkend aan het leren.

Om de opleiding bij de LOI te kunnen afronden, moet je minimaal 770 uur praktijkervaring opdoen in een reguliere tandartspraktijk.

Kans op stage

Benieuwd naar de kans op een stage of leerbaan tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.