Opleiding Tandheelkunde

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Tandheelkunde

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma's
Om tot de opleiding Tandheelkunde te worden toegelaten, heb je een VWO-diploma nodig.

Welk instroomprofiel?
- Natuur en Gezondheid met natuurkunde
- Natuur en Techniek met biologie

HBO-achtergrond
Bij enkele universiteiten is het mogelijk dat je wordt toegelaten met een HBO-propedeuse/-einddiploma (zoals Mondzorgkunde). Hiervoor gelden wel aanvullende eisen. Neem hiervoor contact op met de universiteit van je keuze, zie Waar aanmelden.

Selectieprocedure
In het vorige studiejaar was er voor deze studie een selectieprocedure. De kans is groot dat dit het komend schooljaar weer zo is. Kijk voor meer informatie op de pagina Waar aanmelden.

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.