Opleiding Tandheelkunde

Wist je dat…?

je een gedeelte van je opleiding in het buitenland kunt doorbrengen?

je bij sommige universiteiten al in het eerste jaar patiënten gaat behandelen?

je voor de studie Tandheelkunde de keus hebt uit 4 universiteiten? Daarvan zijn er 2 in Amsterdam. De andere vind je in Groningen en Nijmegen.

je met de studie Tandheelkunde ook kaakchirurg kunt worden? Je moet daarvoor ook Geneeskunde studeren. Per jaar volgen zo'n 16 mensen de specialisatie Kaakchirurgie.