Opleiding Tandtechnicus

Wat leer je?

Wat leer je?
Tijdens de opleiding Tandtechnicus leer je hoe je op een bepaald vakgebied (gebitsprotheses of kroon- en brugwerk) alle voorkomende werkzaamheden uitvoert. Je leert tandtechnische voorzieningen maken en repareren. Daarbij horen ook heel complexe werkstukken. Je leert hoe je tandtechnisch medewerkers aanstuurt en begeleidt.

In deze opleiding leer je hoe je werkt volgens de kerntaken en werkprocessen van het beroep. Door deze zaken te oefenen in praktijksituaties word je een deskundig beginnend beroepsbeoefenaar.

Voorbeelden van kerntaken zijn:
- Tandtechnische basiswerkzaamheden verrichten om de situatie in de mond van de patiënt te reproduceren
- Gedeeltelijke frameprotheses vervaardigen

Voorbeelden van werkprocessen zijn:
- Communiceert met de opdrachtgever over tandtechnische werkzaamheden
- Verdeelt tandtechnische werkzaamheden en instrueert medewerkers
- Controleert vervaardigde tandtechnische voorzieningen en stuurt bij 

Uitstroomrichtingen

Je kiest na een halfjaar één van de volgende richtingen:
- Tandtechnicus Prothese
- Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk

Praktijk

Naast je opleiding werk je of loop je stage in een tandtechnisch laboratorium. Daar breng je het geleerde in de praktijk.

Kans op stage

Benieuwd naar de kans op een stage of leerbaan tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.