Opleiding Tandtechnicus

Wist je dat…?

je vrijstellingen krijgt met het diploma Tandtechnisch Medewerker?

leerbedrijven een forse financiële vergoeding krijgen als ze jou als leerling in dienst nemen? Bij de Belastingdienst kunnen ze je meer over deze regeling vertellen. Kijk eens op: www.belastingdienst.nl.

je kunt kiezen uit de afstudeerrichtingen Tandtechnicus Prothese en Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk?