Opleiding Technische Geneeskunde

Wat is de duur en opleidingsvorm?

Opleiding Technische Geneeskunde

Wat is de duur en opleidingsvorm?

Technische Geneeskunde duurt in voltijd 6 jaar, opgedeeld in een 3-jarige bachelor en een aansluitende 3-jarige master. Daarna ben je gecertificeerd klinisch technoloog.

De opleiding biedt een grote variatie aan onderwijsvormen, zoals hoor- en werkcolleges, practica, projecten en stages.

Loting
Voor toelating tot deze opleiding wordt meestal geloot. Zie: eisen toelating.