Opleiding Theologie/ Religiewetenschappen

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Theologie/ Religiewetenschappen

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma's
Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van een VWO-diploma.

Welk instroomprofiel?
- Natuur en Techniek
- Natuur en Gezondheid
- Cultuur en Maatschappij
- Economie en Maatschappij

HBO-achtergrond
Heb je een HBO propedeuse- of einddiploma? Dan kun je in veel gevallen ook worden toegelaten. Neem hiervoor contact op met de universiteit van je keuze. Zie Waar aanmelden.

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

Bijzonderheden

Als je kiest voor Theologie en op de middelbare school geen Grieks hebt gedaan, is het mogelijk dat je aan de universiteit extra lessen moet volgen of een vooropleiding moet doen. Maar bij de meeste universiteiten is dit niet nodig, omdat deze talen standaard in de bachelorfase zijn opgenomen.

Voor de studie Religiewetenschappen (Godsdienstwetenschap) is kennis van deze talen niet vereist.