Opleiding Theologie/ Religiewetenschappen

Wat leer je?

Er zijn heel wat verschillende opleidingen op het gebied van theologie en godsdienst. Hier vind je een globale beschrijving van dit soort opleidingen.

Theologie
De opleiding bestaat uit vakken zoals Hebreeuws, Grieks, filosofie, bijbelwetenschappen, (godsdienst)psychologie, kerkgeschiedenis, systematische theologie, praktische theologie, theologiegeschiedenis, spiritualiteit, Oude en Nieuwe Testament, islam, sociale ethiek en cultuurgeschiedenis van het christendom.

Vanaf het tweede jaar vormen de vakken een uitbreiding en verdieping van die in het eerste jaar. In het tweede jaar kies je vaak voor een minor en in het derde jaar volg je een specialisatierichting.

Religiewetenschappen
De opleiding bestaat uit vakken als culturele antropologie, geschiedenis godsdienstwetenschap, islam, Indische godsdiensten, cultuurgeschiedenis christendom, filosofie, iconografie en godsdienstpsychologie. In het derde jaar kies je eerst een vrije minor buiten de eigen faculteit (of Geestelijke Verzorging binnen de faculteit) en daarna volg je een specialisatierichting. De bacheloropleiding Religiewetenschappen (Godsdienstwetenschap) biedt direct toegang tot de masteropleiding.

Masteropleiding nodig
Na het afronden van je bachelor moet je nog verder studeren aan een masteropleiding om een pastorale functie te kunnen bekleden of geestelijk verzorger te kunnen worden. Zie hiervoor de pagina Vervolgopleidingen.

Binnen de studies Theologie en Religiewetenschappen bestaat de mogelijkheid je voor te bereiden op de master Geestelijke Verzorging. Hiervoor volg je bepaalde studieonderdelen die betrekking hebben op deze master. In de masteropleiding Geestelijke Verzorging loop je stage in bijvoorbeeld een ziekenhuis, psychiatrische inrichting of verpleeghuis.

Onderwijsinstellingen
Bekijk welke scholen deze opleidingen aanbieden op de pagina Waar aanmelden