Opleiding Theologie/ Religiewetenschappen

Wist je dat…?

je na het behalen van je diploma ook als beleidsmedewerker aan de slag kunt?

je niet gelovig hoeft te zijn om één van deze studies te volgen? Het is wel belangrijk dat je geïnteresseerd bent in religie en levensvragen.

bepaalde onderdelen van de studie Religiewetenschappen ook in het buitenland te volgen zijn? Ook een stage kun je in het buitenland lopen.

vier onderwijsinstellingen samen de opleiding Geloof, Cultuur en Samenleving aanbieden? Dit zijn de Protestantse Theologische Universiteit, de Vrije Universiteit, de Christelijke Hogeschool Windesheim en de Rijksuniversiteit Groningen. De opleiding is uniek in Nederland omdat HBO- en universitaire studenten samen lessen volgen. Bovendien kunnen HBO'ers een wetenschappelijk vak kiezen.