Opleiding Thuisbegeleider

Wat is de duur en opleidingsvorm?

Opleiding Thuisbegeleider

Wat is de duur en opleidingsvorm?

Je kunt de MBO-opleiding Thuisbegeleider (niveau 4) op twee manieren volgen: via de beroepsopleidende leerweg (BOL, naar school en stage lopen) of via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren). De duur van beide leerwegen is meestal 3 jaar.

Er zijn ook particuliere instellingen die deze opleiding schriftelijk aanbieden. Kijk daarvoor bij Waar aanmelden.