Opleiding Thuisbegeleider

Wat leer je?

Wat leer je?
In de opleiding Thuisbegeleider leer je hoe je een vertrouwensband krijgt met je cliënten. En hoe je de cliënt op basis van dat vertrouwen advies kunt geven. Om dat goed te kunnen doen, is er aandacht voor sociale vaardigheden. Ook komen verschillende gesprekstechnieken aan bod.

Je komt te weten hoe je je cliënten steun geeft op verschillende gebieden. Denk aan persoonlijke verzorging, huishouden, opvoeding, financiën, dagbesteding en het vergroten van het netwerk.

Daarnaast komt aan bod hoe je een passend ondersteuningsplan maakt, samen met de cliënt en de mensen om hem heen.

Ten slotte leer je hoe je cliënten stimuleert zoveel mogelijk zelf te doen. Zo kunnen ze op den duur weer de regie over hun eigen leven voeren.

Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit:

  • een algemene basis met vakken als Engels, rekenen en burgerschap
  • een beroepsgerichte basis: je leert hoe je de cliënt bij zijn dagbesteding ondersteunt en hoe je reageert op onvoorziene en crisissituaties

Deze basis is gelijk voor alle richtingen in het dossier Maatschappelijke Zorg: Begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 3), Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 3), Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 4), Agogisch Medewerker GGZ (niveau 4), Thuisbegeleider (niveau 4), Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 4).

Profieldeel
Het profiel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen, in dit geval Thuisbegeleider. Je leert in dit profieldeel hoe je een bijdrage levert aan het ondersteuningsplan voor een cliënt. Ook kom je te weten hoe je psychosociale steun geeft en de cliënt stimuleert zijn sociale netwerk te versterken. Verder komt aan bod hoe je ondersteuning kunt geven bij de opvoeding.

Keuzedeel
De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt naar het HBO

Binnen dit deel kun je dus zelf keuzes maken. Je kiest bijvoorbeeld voor Jeugd- en Opvoedhulp of Verzorgende en verpleegtechnische handelingen. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.

Verhouding theorie en praktijk

De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg (BOL) besteed je minimaal 20 procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) kiest, ben je minimaal 60 procent van de studietijd werkend aan het leren.

Kans op stage

Benieuwd naar de kans op een stage of leerbaan tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.