Opleiding Toegepaste Gerontologie

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Toegepaste Gerontologie

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma’s
Om direct tot de opleiding Toegepaste Gerontologie te worden toegelaten, heb je één van de volgende diploma's nodig:
- HAVO
- VWO
- MBO-4, met uitzondering van de domeinen: Handel en Ondernemerschap, en Economie en Administratie.

Op basis van een toelatingsonderzoek kan worden bepaald of je met een MBO-4-diploma in deze domeinen alsnog toegelaten kunt worden.

Vakkenpakket of sector
Alle instroomprofielen op HAVO- en VWO-niveau geven meteen toegang tot de opleiding.

Aanvullende eisen
Om aan de deeltijdopleiding deel te nemen ben je minimaal 21 jaar.

Al werkervaring?
Heb je niet de vereiste diploma's maar bijvoorbeeld wel relevante werkervaring? Dan kun je al ontwikkelde competenties laten vastleggen in een ervaringscertificaat. Dit doe je via een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties).

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.