Opleiding Toegepaste Gerontologie

Wat leer je?

Wat leer je?
Tijdens de opleiding Toegepaste Gerontologie specialiseer je je in vraagstukken rondom veroudering van de bevolking. Je leert hoe ouderen ondersteund kunnen worden bij wonen, werken, vrije tijd en zorg. Met deze studie word je geen zorgverlener. Jouw klanten zijn organisaties, bedrijven of overheden die met ouderen te maken hebben.

Theorie
Tijdens de studie komen meerdere thema’s aan bod. Voorbeelden zijn:

  • arbeid
  • wonen
  • zorg
  • welzijn en vrije tijd
  • ouderen adviseren
  • ontwerp van een marketingplan
  • organisatie, wetgeving en financiering
  • leidinggeven
  • een gemeentelijk beleidsadvies indienen

Praktijk
Je werkt aan actuele cases en praktijkopdrachten. Je schrijft bijvoorbeeld een plan om ouderen in te zetten in een organisatie. Of je organiseert een evenement voor ouderen. Een andere mogelijkheid is dat je voor een verpleeghuis een nieuw activiteiten- of dienstverleningsprogramma opstelt. Ook interview je (werkende) ouderen om een goed beeld te krijgen van hun wensen.
Tijdens je stage ontdek je hoe het er in de praktijk aan toegaat.

Afstuderen
In het vierde jaar kies je een minor die past bij jouw interesse, zoals: Zorgprocessen beter maken of Business Management.

Tijdens je afstudeeropdracht laat je zien wat je de afgelopen jaren op school hebt geleerd. Je brengt dat in de praktijk bij een organisatie. Bijvoorbeeld bij een thuiszorginstelling, zorgverzekeraar, evenementenbureau of woningcorporatie.

Na deze studie ben je Bachelor of Science.