Opleiding Toegepaste Psychologie

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Toegepaste Psychologie

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma’s
Om tot de opleiding Toegepaste Psychologie te worden toegelaten, heb je één van de volgende diploma's nodig:
- MBO niveau 4
- HAVO
- VWO

Instroomprofiel
- Natuur en Techniek
- Natuur en Gezondheid
- Economie en Maatschappij
- Cultuur en Maatschappij

Uitzondering
Heb je een HAVO-diploma met het profiel Cultuur en Maatschappij dan ben je alleen met wiskunde A of B in je pakket toelaatbaar.

Selectieprocedure
De opleiding Toegepaste Psychologie heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus) beschikbaar. Er kunnen 250 studenten worden toegelaten tot de opleiding. Nadat je je hebt aangemeld doe je eerst mee aan een selectieprocedure om te bepalen of je met de opleiding kunt starten.

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.