Opleiding Toegepaste Psychologie

Wat leer je?

Wat leer je?
Tijdens deze opleiding leer je hoe je met psychologische kennis het gedrag van mensen verklaart en beïnvloedt. Je leert op basis van de vraag van de cliënt psychodiagnostisch onderzoek uit te voeren. Door deze tests krijg je meer inzicht in het gedrag van je cliënt. Je ontdekt verder hoe je gedragsproblematiek herkent en begeleidt.

Er is in deze studie intensieve aandacht voor psychologische theorieën, methoden en technieken van onderzoek. Je verdiept je in problematiek van mensen van alle leeftijden. Bij kinderen gaat het bijvoorbeeld om sociale vaardigheden of ADHD, bij jongeren en volwassenen kan het gaan om studie- en loopbaankeuzes, bij ouderen om omgaan met eenzaamheid.

Kerncompetenties
Je ontwikkelt tijdens deze studie acht kerncompetenties:

  • Beoordelen van gedrag (assessen)
  • Adviseren
  • Begeleiden en coachen
  • Trainen
  • Voorlichten
  • Praktijkgericht onderzoeken
  • Interdisciplinair en internationaal samenwerken
  • Professionaliseren


De precieze inhoud van de opleiding verschilt per hogeschool.

Praktijk
Tijdens deze studie kom je op verschillende manieren in contact met de beroepspraktijk. Je werkt binnen en buiten de hogeschool in groepjes aan praktijkopdrachten. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een geheugentraining voor ouderen, het bedenken van een voorlichtingscampagne over gezond eten of onderzoek naar consumentengedrag.
Daarnaast loop je stages.

Deze studie leid je op tot de graad Bachelor of Science.