Opleiding

Verloskunde

De HBO-opleiding Verloskunde (of: Verloskundige) is een 4-jarige opleiding op HBO-niveau. Je leert hoe je zwangere vrouwen en hun partners begeleidt tijdens een ongecompliceerde of gecompliceerde zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Met het diploma Verloskunde ben je een medisch professional die zelfstandig een zwangerschap en bevalling mag begeleiden.

De opleiding Verloskunde is pittig en er geldt een selectieprocedure. Daar staat tegenover dat de werkgelegenheid goed is!

Verloskunde studeren

In de voltijd opleiding Verloskunde kom je alles te weten over de groei, ligging en hartactiviteit van de baby, en over de gezondheid van de vrouw. Je wordt voorbereid op een poortwachtersfunctie. Je leert hoe je complicaties inschat en daarvoor specialistische zorg regelt.

Verder oefen je praktische en communicatieve vaardigheden. Die helpen je onder meer als je adviezen op maat geeft aan vrouwen met verschillende (culturele) achtergronden.

Verloskundigen ontwikkelen zich steeds meer richting professional in de vrouwengezondheidszorg. Dit betekent dat er in de opleiding ook aandacht is voor bijvoorbeeld anticonceptie en preconceptie.

Je krijgt verder beroepsgerichte vakken. Denk bijvoorbeeld aan verloskunde, gynaecologie, kindergeneeskunde, anatomie, medische terminologie en fysiologie. Je leert verder hoe je wetenschappelijk onderzoek kunt doen en interpreteren.

Stages zijn een belangrijk onderdeel van de studie.

Lees meer over de inhoud van de opleiding Verloskunde.

Werken als verloskundige
Als verloskundige begeleid je zelfstandig ongecompliceerde of gecompliceerde zwangerschappen en bevallingen.

Ook als de baby er eenmaal is, blijf jij nog zeven tot tien dagen in beeld. Je ondersteunt de vrouw en haar partner. Je helpt bij het geven van borstvoeding en controleert de gezondheid van moeder en kind.
Je kunt werken in een ziekenhuis of gezondheidscentrum. Ook kun je een eigen verloskundige praktijk starten of in loondienst gaan bij zo’n praktijk.

Lees meer over het beroep verloskundige.

Vervolgopleidingen
Heb je de bachelor van deze opleiding eenmaal op zak, dan kun je je specialiseren of verder studeren. Onwikkel je bijvoorbeeld tot docent Verloskunde of verloskundig echoscopist