Opleiding Verloskunde

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Verloskunde

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma's
Om tot de opleiding Verloskunde te worden toegelaten, heb je ten minste een HAVO-diploma nodig.

Instroomprofiel en vakkenpakket

- Natuur en Techniek met biologie
- Natuur en Gezondheid
- Economie en Maatschappij met biologie en scheikunde
- Cultuur en Maatschappij met biologie, scheikunde en Wiskunde A of B

Heb je niet één van de vereiste instroomprofielen? Neem dan contact op met de hogeschool om te informeren of je toch toegelaten kunt worden.

Selectieprocedure
Naast de diploma- en instroomprofieleisen, geldt voor deze opleiding een selectieprocedure. Je wordt onder andere getoetst op denk- en analytisch vermogen, taalvaardigheid, sociaal inzicht en mate van zelfstandigheid. Neem voor meer informatie contact op met de hogeschool.