Opleiding Verloskunde

Waar wil jij je aanmelden?

Opleiding Verloskunde

Waar wil jij je aanmelden?

Waar
De opleiding Verloskunde wordt in verschillende plaatsen in Nederland aangeboden. De Hogeschool Zeeland biedt een gecombineerde opleiding Verpleeg- en Vroedkunde, in samenwerking met de Hogeschool Antwerpen. Zie ook: wist je dat...

Veel onderwijsinstellingen hebben verschillende leslocaties. Kijk op de site van de school in welke plaats deze opleiding wordt gegeven.

Het kan zijn dat één van de hogescholen een selectieprocedure heeft.

Opleiding met selectie
Scholen kunnen zelf studenten selecteren voor zogenoemde fixusopleidingen. Het selecteren van studenten heet decentrale selectie. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook je motivatie, persoonlijkheid en andere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt zelf wat de selectiecriteria precies zijn. Bijvoorbeeld een toets, assessment of selectiedag.

Hoe aanmelden?
Is er op de school van jouw keuze sprake van een fixusopleiding, meld je dan op tijd aan. De uiterste aanmelddatum is 15 januari. Houd er rekening mee dat de deadline voor aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus een stuk eerder is dan de aanmelddeadline voor opleidingen zonder numerus fixus (want die is op 1 mei). De aanmelding verloopt via Studielink: www.studielink.nl

LET OP: 
Voor de opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde mag je je maar bij één hogeschool of universiteit aanmelden per studiejaar. Het verschilt per opleiding en per school of je 2 of 3 keer kunt deelnemen aan een selectieprocedure. 

Je mag je in één studiejaar voor maximaal 2 numerus fixus-opleidingen aanmelden en meedoen met de selectieprocedure. In totaal mag je je maximaal voor 4 opleidingen opgeven. Dus 2 numerus fixus-opleidingen en 2 opleidingen zonder numerus fixus. Of 1 numerus fixus-opleiding en 3 opleidingen zonder numerus fixus. 

Is er geen selectieprocedure? Meld je dan uiterlijk voor 1 mei aan via Studielink. Je hebt dan nog recht op een studiekeuzecheck.

Studiefinanciering
Je studiefinanciering en OV-kaart vraag je aan via DUO op www.duo.nl. Hiervoor heb je een DigiD (digitale handtekening voor overheidsdiensten) met sms-functie nodig.

Hoe aanmelden?
Voor deze opleiding meld je je aan via de website van Studielink www.studielink.nl. Ook voor uitschrijven of het doorgeven van een adreswijziging kun je bij Studielink terecht. Op het aanmeldingsformulier kun je de opleidingsplaats van je voorkeur aangeven.

Aanmelden voor het volgende schooljaar is mogelijk tot uiterlijk 15 januari.

De selectieprocedure bestaat uit twee rondes. De eerste ronde bestaat uit een zelfstudiepakket, hoorcollege en toets. Bij voldoende punten ben je door naar de tweede ronde die bestaat uit een samenwerkingsopdracht.

Meer onderwijsinstellingen

Zoek en vind adressen via onderwijsinstellingen vinden.