Opleiding Verpleegkunde HBO

Waar wil jij je aanmelden?

Opleiding Verpleegkunde HBO

Waar wil jij je aanmelden?

Waar
Bij diverse hogescholen kun je de opleiding op drie manieren volgen, namelijk in voltijd, deeltijd of via de duale variant.

Veel onderwijsinstellingen hebben verschillende leslocaties. Kijk op de site van de school in welke plaats deze opleiding wordt gegeven.

Duaal
Als je de duale leerweg wilt volgen, moet je voor toelating aan sommige hogescholen ook als leerling-verpleegkundige zijn aangenomen bij een zorginstelling.

Het kan zijn dat één van de hogescholen een selectieprocedure heeft.

Opleiding met selectie
Scholen kunnen zelf studenten selecteren voor zogenoemde fixusopleidingen. Het selecteren van studenten heet decentrale selectie. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook je motivatie, persoonlijkheid en andere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt zelf wat de selectiecriteria precies zijn. Bijvoorbeeld een toets, assessment of selectiedag.

Hoe aanmelden?
Is er op de school van jouw keuze sprake van een fixusopleiding, meld je dan op tijd aan. De uiterste aanmelddatum is 15 januari. Houd er rekening mee dat de deadline voor aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus een stuk eerder is dan de aanmelddeadline voor opleidingen zonder numerus fixus (want die is op 1 mei). De aanmelding verloopt via Studielink: www.studielink.nl

LET OP: 
Voor de opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde mag je je maar bij één hogeschool of universiteit aanmelden per studiejaar. Het verschilt per opleiding en per school of je 2 of 3 keer kunt deelnemen aan een selectieprocedure. 

Je mag je in één studiejaar voor maximaal 2 numerus fixus-opleidingen aanmelden en meedoen met de selectieprocedure. In totaal mag je je maximaal voor 4 opleidingen opgeven. Dus 2 numerus fixus-opleidingen en 2 opleidingen zonder numerus fixus. Of 1 numerus fixus-opleiding en 3 opleidingen zonder numerus fixus. 

Is er geen selectieprocedure? Meld je dan uiterlijk voor 1 mei aan via Studielink. Je hebt dan nog recht op een studiekeuzecheck.

Studiefinanciering
Je studiefinanciering en OV-kaart vraag je aan via DUO op www.duo.nl. Hiervoor heb je een DigiD (digitale handtekening voor overheidsdiensten) met sms-functie nodig.

Particuliere onderwijsinstellingen
Je kunt deze opleiding ook volgen bij een aantal particuliere onderwijsinstellingen.

Meer onderwijsinstellingen

Zoek en vind adressen via onderwijsinstellingen vinden.