Opleiding Verzorgende-IG

Wat is de duur en opleidingsvorm?

Opleiding Verzorgende-IG

Wat is de duur en opleidingsvorm?

Je kunt de opleiding Verzorgende-IG (niveau 3) op twee manieren volgen: via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren) en via de beroepsopleidende leerweg (BOL, leren en stage lopen). In beide gevallen duurt de opleiding doorgaans drie jaar. Op sommige ROC's is het ook mogelijk om de opleiding in deeltijd te volgen.

Particuliere opleiding
Er bestaat ook een particuliere opleiding Verzorgende. De duur van deze opleiding hangt mede van je eigen inspanning af.

Vrijstellingen
Met een aantal diploma's is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Zie eisen toelating.

Combinatieopleiding
Sommige scholen bieden de 3-jarige combinatieopleiding Verzorgende-IG/Maatschappelijke Zorg aan. Tijdens deze studie komt lichamelijke gezondheid en geestelijke gezondheid samen. Interesse? Bekijk de pagina Waar aanmelden voor de scholen die deze opleiding aanbieden.