Opleiding Verzorgende-IG

Wat zijn de kosten?

Kosten 2018/2019
Voor de beroepsbegeleidende leerweg van MBO-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld wettelijk vastgesteld op € 582,- per leerjaar. Dit hoef je alleen te betalen als je bij de start van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent. Dus ben je jonger, dan betaal je niets.

Het lesgeld voor de beroepsopleidende leerweg is € 1.155,-. Dit hoef je alleen te betalen als je bij de start van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent. Dus ben je jonger, dan betaal je niets.

Daarnaast heeft iedere opleiding nog een eigen kostenplaatje. Zo komen er kosten bij voor boeken, ander onderwijsmateriaal en eventuele excursies.

Vergoeding
Als je de opleiding via de beroepsopleidende leerweg volgt en 18 jaar of ouder bent, kun je in aanmerking komen voor studiefinanciering. Alle BOL-studenten hebben recht op een studentenreisproduct, de OV-kaart.

Ga jij de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg volgen? Je hebt in dat geval geen recht op studiefinanciering, maar kunt wel een leerlingsalaris van je werkgever ontvangen. Het is zelfs mogelijk dat je leerbedrijf de kosten van je opleiding betaalt!

Lees meer over studiefinanciering. Je vindt ook informatie op de site van DUO: www.duo.nl.

Een andere opleiding?
Je kunt deze opleiding ook volgen via een particulier opleidingsinstituut. Als je voor zo'n onderwijsinstelling kiest, heb je geen recht op Studiefinanciering.

De kosten van deze opleidingen zijn verschillend: voor meer informatie kun je daarom het beste contact opnemen met het opleidingsinstituut (zie waar).