Opleiding Voeding en Gezondheid

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Voeding en Gezondheid

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma’s
Om tot de opleiding Voeding en Gezondheid te worden toegelaten, heb je een VWO-diploma nodig met het instroomprofiel: 

-    Natuur en Gezondheid
-    Natuur en Techniek
-    Economie en Maatschappij (met biologie en scheikunde)
-    Cultuur en Maatschappij (met biologie en scheikunde)

Andere instroommogelijkheden
Heb je een HBO-propedeuse of een HBO-bachelordiploma? Ook dan is het mogelijk met de opleiding Voeding en Gezondheid te beginnen. Je moet dan wel aan bovenstaande eisen van het VWO-profiel voldoen en een toelatingsexamen afleggen.

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.