Opleiding Voeding en Gezondheid

Wat leer je?

Wat leer je?
De universitaire bacheloropleiding Voeding en Gezondheid richt zich op het effect van voeding op de gezondheid van de mens. Je onderzoekt de interactie tussen voeding en genen. Daarnaast bestudeer je in verschillende groepen mensen het verband tussen voeding en gezondheid. Je neemt daarbij de sociale en culturele factoren van het voedingsgedrag onder de loep.

Theorie
Het eerste jaar is inleidend en oriënterend, Je maakt kennis met het werkveld Voeding en Gezondheid met vakken als (cel)biologie, humane fysiologie, sociale wetenschappen, biochemie en natuurlijk voeding. Als basisvakken heb je scheikunde en statistiek.

Het tweede en derde jaar staan in het teken van verdieping en verbreding van deze kennis. In het tweede jaar volg je verplichte vakken als epidemiologie, voedingsgedrag, onderzoeksmethodologie en farmacologie en voeding. Om je goed voor te bereiden op een Engelstalige masteropleiding, is het onderwijs vanaf het tweede jaar geleidelijk in het Engels.

Vakgebieden
Een aantal vakgebieden die tijdens de opleiding Voeding en Gezondheid aan bod komen zijn:

  • voedingsleer: voedingsstoffen, sociale en culturele eetgewoonten, gezondheid.
  • epidemiologie: het verband tussen voeding, eetgewoonten en ziektes.
  • toxicologie: schadelijke of juist gunstige voedingsstoffen voor ons lichaam.
  • fysiologie: de manier waarop voedingsstoffen door het lichaam worden opgenomen.
  • moleculaire voeding: de gevoeligheid voor bepaalde stoffen in voeding.


Derde jaar: vrije keuzevakken
In het derde jaar is er keuzeruimte die je in overleg met je studieadviseur invult met een voor jou interessant en passend vakkenpakket. Deze ruimte vul je in met zelfgekozen vakken of een minor. Dit kan ook bij een andere universiteit, zowel in Nederland als in het buitenland. Zo kun je je minor gebruiken om kennis op te doen op een ander vakgebied of voor verdieping binnen je eigen opleiding.

Afstuderen
Je sluit je opleiding af met een scriptie over een zelfgekozen onderwerp binnen het brede vakgebied van de opleiding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de rol van voeding binnen Zorg en Welzijn.