Opleiding Wijkverpleegkundige

Wat leer je?

Wat leer je?
Tijdens de post HBO-opleiding Wijkverpleegkundige leer je hoe je zorg verleent bij de mensen thuis. Je leert hoe je samen met de cliënt tot het vaststellen (indiceren) van de juiste zorg komt. Dit kunnen verpleegtechnische handelingen zijn (bijvoorbeeld het aanleggen van een infuus), maar de zorg kan ook te maken hebben met psychosociale problemen. Je leert hoe je complexe diagnoses stelt.

Daarnaast leer je hoe je samen met andere hulpverleners (in de wijk) en met mantelzorgers moet communiceren om de juiste zorg te kunnen verlenen. Je leert hoe je eventuele problemen moet signaleren, maar ook hoe je nieuwe ontwikkelingen in de praktijk doorvoert. 

Ook is er in de opleiding aandacht voor de preventieve taak in de wijk. Hoe kun je als wijkverpleegkundige (dreigende) gezondheidsproblemen bij de wijkbewoners vaststellen? En hoe bepaal je welke acties daarop moeten worden ondernomen? 

Kortom: tijdens de opleiding word je voorbereid op een functie als zelfstandige en ondernemende professional in de wijk!

Door de sluiting van verzorgingshuizen blijven mensen steeds langer thuis wonen. Op dit moment wonen zes van de zeven ouderen nog in hun eigen huis. Dit betekent dat de zorg thuis, en daarmee het werk van de wijkverpleegkundige, steeds complexer wordt.

Theorie en praktijk
Bij sommige onderwijsinstellingen loop je stage in de praktijk, onder begeleiding van een mentor. Werk je al als verpleegkundige? Kies dan voor een deeltijdvariant waarbij je niet verplicht stage hoeft te lopen, maar het voldoende is dat je het geleerde op je eigen werkplek in de praktijk brengt.