Opleiding Wijkverpleegkundige

Wat zijn de kosten?

Kosten
Het collegegeld voor de deeltijdopleiding kunnen hogescholen zelf vaststellen. Neem hiervoor contact op met de onderwijsinstelling.

De kosten van je studie bestaan naast de inschrijfkosten en het collegegeld ook uit de aanschaf van studiemateriaal (denk aan boeken, excursies en ander onderwijsmateriaal).

Vergoeding
Als je de opleiding zelf betaalt, vormt deze als ‘studie voor een beroep’ een aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Betaalt je werkgever, dan ontvangt die het fiscale voordeel, waarbij ook nog aanvullende gunstige regelingen van toepassing zijn.

Omdat de opleiding een deeltijdopleiding is, kom je helaas niet in aanmerking voor studiefinanciering of een OV-jaarkaart.

Levenlanglerenkrediet
Wist jij dat iedereen tot 55 jaar tegen gunstige voorwaarden geld kan lenen bij de overheid om studiekosten te betalen? Deze studiefinanciering heet Levenlanglerenkrediet. Het geldt ook voor mensen die een deeltijdopleiding volgen of een tweede bachelor- of masteropleiding willen doen na hun bachelor en geen recht meer hebben op reguliere studiefinanciering.

Ook als je een voltijd BOL-opleiding gaat volgen aan het MBO is het mogelijk om hier gebruik van te maken. Lees de verdere voorwaarden op de website van DUO!