Opleiding Zorgtechnicus

Welke vooropleiding heb je nodig?

Opleiding Zorgtechnicus

Welke vooropleiding heb je nodig?

Diploma’s
Om de opleiding Zorgtechnicus te gaan volgen, heb je de volgende diploma's of bewijzen nodig:
- VMBO, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg 
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO
- MBO niveau 3

Aanvullende eisen: vakkenpakket
Het vak wiskunde moet deel uitmaken van je vakkenpakket. Wanneer je een VMBO-kaderopleiding hebt gedaan, kun je wettelijk gezien wel deelnemen aan de opleiding. Je hebt dan wel wiskunde en natuurkunde in je pakket nodig en je resultaten moeten ruim voldoende zijn. In dit geval vindt er altijd een oriënterend gesprek plaats met de school die de opleiding aanbiedt. 

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.