Studiefinanciering

Studiefinanciering

Als je een opleiding gaat volgen, heb je mogelijk recht op studiefinanciering. Uitgebreide informatie vind je op de website van DUO. Hier kun je in een oogopslag zien of je straks studiefinanciering ontvangt. 

MBO-opleiding
Als je een voltijd MBO-opleiding op niveau 1, 2, 3 of 4 (BOL) gaat volgen, kun je studiefinanciering aanvragen als je:
- 18 jaar of ouder, maar jonger dan 30 jaar, bent. (Je kunt wel een studentenreisproduct aanvragen als je jonger dan 18 bent.)
- Nederlander bent. (Er zijn uitzonderingen: raadpleeg daarvoor het nationaliteitenschema op de website van DUO of ga langs bij één van de servicekantoren.)
- een opleiding volgt via de beroepsopleidende leerweg (BOL) die 1 jaar of langer duurt.

Studiefinanciering MBO
Studiefinanciering voor het MBO bestaat uit een basisbeurs en een studentenreisproduct en eventueel een aanvullende beurs en/of een lening. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders.

Volg je een MBO-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Een eventuele lening moet je wel terugbetalen.

Voor niveau 3 en 4 zijn de basis- en eventuele aanvullende beurs een prestatiebeurs. Dit betekent dat die pas een gift worden als je je diploma hebt gehaald. Ook je studentenreisproduct valt onder de prestatiebeurs.

Nog geen 18 jaar?
Ben je nog geen 18 jaar als je een MBO-opleiding gaat doen? Dan heb je al wel recht op een studentenreisproduct. Ook kunnen je ouders een vergoeding krijgen via het kindgebonden budget (via de Belastingdienst).

Studiefinanciering HBO en WO
Studenten aan een hogeschool of universiteit vallen onder het leenstelsel. Dit houdt in dat je een voordelige lening kunt afsluiten, een zogenaamd studievoorschot. Deze lening moet je na je diplomering binnen 35 jaar terugbetalen. Als je ouders minder draagkrachtig zijn, kun je een aanvullende beurs aanvragen. Deze wordt wél omgezet in een gift als je binnen 10 jaar je diploma behaalt.

Het leenstelsel bestaat sinds september 2015. Hiervoor was er de basisbeurs. Het geld dat de overheid bezuinigt met het afschaffen van de basisbeurs wordt in de verbetering van het onderwijs gestoken. De eerste jaren heb je daar als student nog niet zoveel voordeel van. Daarom krijgen de studenten die tot en met het schooljaar 2018/2019 beginnen met studeren bij hun afstuderen een 'waardebon' van €2.000,-. Deze kun je besteden aan bij- of nascholing. 

Op de website van DUO kun je uitzoeken hoeveel je maximaal kunt lenen om je studie te bekostigen. Ook kun je daar berekenen of je recht hebt op een aanvullende beurs.

Zie ook:
Over MBO - leren-stage (BOL)
Over HBO/WO - voltijd
Over HBO/WO - duaal
www.duo.nl