Verdiensten

Verdiensten

De meeste salarissen en aanvullende arbeidsvoorwaarden voor beroepen in zorg, welzijn en sport zijn in een cao geregeld. In deze collectieve arbeidsovereenkomst kun je nazoeken welke regels er zijn vastgelegd over bijvoorbeeld vakantiedagen, vervroegd pensioen en scholing.

Voor de meest recente cao kijk je op:
www.cnvzorgwelzijn.nl
(alle cao's en sociale plannen)
www.fnv.nl (alle cao's en sociale plannen)
www.cnvconnectief.nl
www.fcb.nl (cao’s Kinderopvang, Sociaal werk en Jeugdzorg)
www.nu91.nl (cao’s gericht op verpleegkundigen en verzorgenden)
www.unie.nl
www.fnvsport.nl

Lees meer over: