Gezondheidscentra

Gezondheidscentra

Een gezondheidscentrum is een soort verzamelkantoor van zorgprofessionals. Op deze werkplek werken huisartsen samen met bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige, psycholoog en/of maatschappelijk werkerEr kunnen ook fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, apothekers en apothekersassistenten in een gezondheidscentrum werken. Als je in zo’n centrum aan de slag gaat, heb je dus met veel verschillende collega’s te maken. Het voordeel van de verschillende disciplines binnen een  gezondheidscentrum is dat de lijntjes vaak korter zijn voor overleg.

Aanspreekpunt
Samen met de andere zorgverleners bied je vanuit het centrum uitgebreide eerstelijnszorg. Dit houdt in dat patiënten altijd als eerste bij jou aankloppen als ze een probleem hebben. Daarbij hoort behandeling, verzorging, begeleiding, advisering en voorlichting.

Voor wie?
Iedereen kan voor hulp bij een gezondheidscentrum terecht. Daarom zijn de cliënten ook heel verschillend, van iemand met een zware griep of hernia tot mensen met psychiatrische of psychosociale problemen.
Je kunt er terecht voor behandeling, verzorging, begeleiding, advies en voorlichting.

Beroepen
Lees meer over de onderstaande beroepen, die je allemaal kunt uitoefenen in een gezondheidscentrum: