Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

Ook mensen met beperkingen (gehandicapten) willen graag een leven leiden dat past bij hun wensen en mogelijkheden. Het doel van de gehandicaptenzorg is hen daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Zodat ze hun leven zo goed en zelfstandig mogelijk kunnen leiden.

Mensen met beperkingen
De gehandicaptenzorg biedt dus zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen. Er zijn verschillende soorten functiebeperkingen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Lichamelijke beperkingen
  • Zintuiglijke beperkingen (beperkingen in het zien, horen of in de communicatie)
  • Verstandelijke beperkingen
  • Licht verstandelijke beperkingen in combinatie met (ernstige) gedragsproblemen
  • Meervoudige beperkingen (een combinatie van lichamelijke, zintuiglijke én/of verstandelijke beperkingen)


Zorg en ondersteuning
Kenmerkend voor de gehandicaptenzorg is dat de zorg en ondersteuning geboden wordt bij álle aspecten van het leven: wonen, werk en dagbesteding, vrije tijdsbesteding, sociale activiteiten, gezondheid en veiligheid. Kenmerkend is ook dat het gaat om mensen van alle leeftijden, van 0 tot 100. Zij hebben vaak een groot deel van hun leven zorg en ondersteuning nodig.

Kijk bij de onderstaande thema’s om meer te weten te komen over de gehandicaptenzorg:


De rol van de zorgverleners
Als je zorg en ondersteuning biedt aan mensen met beperkingen, wat is dan je rol?

  • Je brengt in beeld wat precies de functioneringsproblemen zijn. Die problemen kunnen ingewikkeld zijn. Daarom heb je inzicht nodig op het gebied van gezondheid en gedrag.
  • Je onderzoekt wat je cliënten willen in hun leven en beoordeelt welke zorg en ondersteuning daarbij nodig is.
  • Ten slotte bied je cliënten ook de benodigde zorg en ondersteuning. Hiervoor zul je de nodige vaardigheden moeten ontwikkelen.


Beroepen
Er zijn veel verschillende beroepen en functies in de gehandicaptenzorg. Zo zijn er diverse begeleidende functies op assisterend, uitvoerend en coördinerend niveau. Daarbij bied je bijvoorbeeld begeleiding of verzorging aan mensen bij het wonen (woonbegeleider) of in de dagbesteding (activiteitenbegeleider). Bij functies als ambulant begeleider of jobcoach beïnvloed je bovendien sterk de omgeving van de cliënt. Daarnaast kent de gehandicaptenzorg verpleegkundige functies en paramedische functies zoals fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Ook werken er gespecialiseerde gedragskundigen en artsen.

Bij de beroepen op deze site kun je ook zoeken op beroepen die je in de gehandicaptenzorg kunt uitoefenen. Bij de organisaties voor werk vinden staan bij elke provincie bovendien websites van regionale zorgorganisaties. Op die websites vind je bijna altijd adressen en informatie van instellingen voor gehandicaptenzorg.

Heb je nog vragen? Mail met de mensen op deze site die werkervaring hebben!

Zie ook:
Beroepen vinden op werkveld
Gaan werken: werk vinden
Medewerkers vinden
Films en Games