Kennis en competenties

Kennis en competenties

De gehandicaptenzorg biedt ondersteuning zodat mensen met een beperking zo gewoon en zelfstandig mogelijk kunnen leven. Om deze ondersteuning te kunnen bieden heb je bepaalde kennis en competenties nodig. Bijvoorbeeld competenties op het gebied van communiceren met cliënten of kennis over bepaalde gezondheidsproblemen. Ook zijn er doelgroepen in de gehandicaptenzorg met heel specifieke hulpvragen die vragen om aanvullende kennis en competenties.

Communicatie
Mensen communiceren meestal door spraak. Voor mensen met een zintuiglijke, motorische of verstandelijke beperking is dit niet vanzelfsprekend. Zij zijn vaak aangewezen op andere vormen van communicatie dan spraak. Zij communiceren bijvoorbeeld door gebarentaal of met behulp van andere hulpmiddelen zoals voorwerpen, foto’s of pictogrammen. Als begeleider in de gehandicaptenzorg moet je daarom in staat zijn te communiceren op een manier die past bij de mogelijkheden van de cliënt.

Gezondheidsproblemen

Iedereen kan gezondheidsproblemen hebben. Bij mensen met een beperking komen sommige gezondheidsproblemen echter relatief vaak voor. Voorbeelden daarvan zijn epilepsie, problemen met eten en drinken (slikken), luchtweginfecties, slecht horen of zien. Het is belangrijk dat je als begeleider alert bent op deze problemen. Daarnaast ondersteun je als begeleider mensen met een beperking bij een gezonde levenswijze. Je leert mensen bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn van roken of van drugs. En stimuleert cliënten om voldoende te bewegen. Ook is veiligheid een belangrijk punt voor mensen met een beperking. Zij moeten bijvoorbeeld leren dat je deuren op slot draait als je je huis verlaat. Of wanneer er iets gebeurt, moeten zij weten hoe ze professionele hulp inroepen.

Specifieke ondersteuningsvragen
De gehandicaptenzorg biedt ondersteuning aan een aantal cliëntgroepen met heel specifieke ondersteuningsvragen. Het bieden van ondersteuning aan deze groepen vraagt van begeleiders extra kennis en competenties. Het gaat hier bijvoorbeeld om:
  • Mensen met autisme
  • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
  • Kinderen en volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen
  • Mensen met een (licht) verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen
  • Mensen die doofblind zijn