Opleiding gehandicaptenzorg

Opleiding gehandicaptenzorg

In Nederland wonen ongeveer 200.000 mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben vanwege een beperking. Het gaat om mensen van alle leeftijden, van baby tot hoogbejaard. Ze hebben een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuigelijke beperking. (In dat laatste geval zijn mensen slechthorend, doof, slechtziend of blind.) Een zeer groot deel heeft meer dan één beperking. Wil jij deze mensen begeleiden en ondersteunen? Er zijn opleidingen in de gehandicaptenzorg op verschillende niveaus.

Opleiding gehandicaptenzorg op MBO-niveau
Op MBO-niveau aan de slag in dit werkveld? Dan heb je een ruime keuze aan opleidingen. Bijvoorbeeld:
Helpende Zorg en Welzijn - niveau 2
Begeleider Gehandicaptenzorg (Maatschappelijke Zorg) - niveau 3
Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg - niveau 4
MBO Verpleegkundige - niveau 4

Opleiding gehandicaptenzorg op HBO-niveau
Zoek je een opleiding op HBO-niveau die jou voorbereidt op een baan in de gehandicaptenzorg? Kijk dan eens bij:
Social Work
Psychomotorisch Therapie en Bewegingsagogie
Leraar/Tolk Nederlandse gebarentaal
Management in de Zorg
Verpleegkunde HBO

Opleiding gehandicaptenzorg op WO-niveau
Wil je op WO-niveau aan de slag in de gehandicaptenzorg? Dat kan bijvoorbeeld met de opleiding:
Geneeskunde
Master Bewegingswetenschappen
Master Geestelijke Verzorging
Master Pedagogische Wetenschappen

Wat is gehandicaptenzorg precies?
Mensen met één of meerdere beperkingen (gehandicapten) willen graag een leven leiden dat past bij hun wensen en mogelijkheden. De gehandicaptenzorg helpt daarbij door zorg en ondersteuning te bieden op het gebied van gezondheid, veiligheid, wonen, werk, dagbesteding, vrije tijd en sociale activiteiten. Lees meer over het werkveld.

Welk beroep kun je uitoefenen?
Er zijn veel verschillende beroepen en functies in de gehandicaptenzorg, op zowel assisterend, begeleidend, coördinerend als wetenschappelijk niveau. Zo kun je mensen begeleiden of verzorgen bij het wonen (woonbegeleider) of in hun dagbesteding (activiteitenbegeleider).

Wil je mensen op school of op de werkplek begeleiden, dan kun je kiezen voor het beroep ambulant begeleider of jobcoach. Daarnaast kent de gehandicaptenzorg verpleegkundige en paramedische functies, zoals fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Ook werken er in de gehandicaptenzorg gespecialiseerde bewegingswetenschappers en artsen. Bekijk het overzicht van beroepen in de gehandicaptenzorg.