Werken aan een toekomst

Werken aan een toekomst

Mensen met een beperking (gehandicapten) kunnen problemen ondervinden bij leren en werken. De gehandicaptenzorg biedt ondersteuning.

Jonge kinderen
Voor jonge kinderen met beperkingen zijn er speciale kindercentra. Hier doen ze alles wat andere kinderen doen, maar krijgen ze ook extra ondersteuning. In het kindercentrum werkt een heel team deskundigen aan het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen.

Gewoon naar school
Steeds meer kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking gaan naar een gewone basisschool. De gehandicaptenzorg kan daar extra begeleiding en ondersteuning bieden bij het leren. Deze ondersteuning kan direct worden gegeven aan het kind op school, maar ook in de vorm van advies en begeleiding aan de leerkracht. Er zijn ook scholen die speciaal zijn ingericht voor kinderen met een beperking. Zo zijn er scholen voor kinderen met een verstandelijke beperking, scholen voor blinde, lichamelijk gehandicapte en dove kinderen.

Werken en dagbesteding
Jongeren met een handicap kunnen na school verder leren. Vaak gaat leren en werken samen. Sommigen mensen met een beperking gaan werken in gewone bedrijven.  Anderen werken in een dag- of activiteitencentrum. Waar iemand ook werkt of dagbesteding krijgt, de nadruk ligt hierbij altijd op wat iemand wél kan, niet op wat iemand niet kan.

In Nederland zijn ook steeds meer publiek toegankelijke bedrijven te vinden waar mensen met een beperking werken. Denk aan ateliers, lunchrooms, grand café's, buurtsupers en kinderboerderijen. Ook daar kun je als begeleider aan de slag.

Benieuwd naar de werk- en dagbestedingsplaatsen in Nederland? Zie www.bijzonderwelkom.nl