Wonen

Wonen

De gehandicaptenzorg biedt veel verschillende vormen van ondersteuning bij het wonen. Dit is afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Er bestaan daarom ook verschillende woonvormen waar je als begeleider ondersteuning kunt bieden.

Zelfstandig of in een groep
Sommige cliënten hebben dag en nacht zorg en begeleiding nodig. Deze cliënten wonen soms in een instelling. Maar teeds meer cliënten wonen in een gewone woonwijk, alleen of in een groep. Andere cliënten kunnen vrijwel zelfstandig wonen. Daar kom je als begeleider slechts een paar keer per week langs. Dit wordt begeleid wonen genoemd.

Zo zelfstandig mogelijk
Waar iemand ook woont, er wordt altijd gestimuleerd dat cliënten zo zelfstandig mogelijk functioneren. Ze krijgen daarom alleen die verzorging en begeleiding die ze nodig hebben bij dagelijks terugkerende activiteiten. Bijvoorbeeld begeleiding bij het koken, het schoon houden van hun huis, maar ook bij het wassen en aankleden. Overdag zijn de cliënten meestal niet thuis. Ze gaan dan naar hun werk of naar een dagcentrum.

Kinderen en jongeren
De meeste kinderen en jongeren met een beperking wonen thuis. Maar soms is het nodig dat kinderen (tijdelijk) in een leefgroep wonen. Er zijn daarom speciale woonvoorzieningen voor kinderen en jongeren. Er zijn bijvoorbeeld speciale huizen voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Daar vindt vaak ook diagnostiek en behandeling plaats.

Ondersteuning thuis
Ondersteuning aan kinderen en jongeren kan ook thuis geboden worden. De ondersteuning wordt vaak geboden om ouders van kinderen met een beperking te ontlasten. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken als praktisch pedagogische thuishulp. Maar er zijn ook andere ambulante functies waarin je vooral opvoedingsadviezen geeft aan ouders.

Logeren
Er zijn in de gehandicaptenzorg ook steeds meer mogelijkheden voor kinderen en jongeren om gebruik te maken van naschoolse opvang en logeeropvang. Er zijn bijvoorbeeld speciale logeerhuizen waar kinderen in het weekend of in de vakantie kunnen logeren. Ook hier kan je als begeleider gaan werken.