GGD

GGD

De GGD is vaak in het nieuws. Bijvoorbeeld rondom verschillende griepvarianten. Maar ook de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker bij meisjes is in het nieuws geweest. Maar je kunt ook op andere manieren met de GGD in aanraking komen. Bijvoorbeeld voor vaccinaties voor een verre reis of contactonderzoek bij het constateren van een infectieziekte in jouw gemeente. Of wanneer je geconfronteerd wordt met de vervuiling van de woning van je buurman.

Wat doet een GGD?
Het takenpakket van de GGD´s is heel uitgebreid. De GGD’s zijn verantwoordelijk voor het bevorderen en bewaken van de gezondheid en welzijn van alle inwoners van hun gemeente. De taken van een GGD verschillen per gemeente, bijvoorbeeld:

- Jeugdgezondheidszorg (vaccinatie, voorlichting en cursussen)
- Bestrijding van geslachts- en andere infectieziekten
- Algemene infectieziektenbestrijding
- Openbare geestelijke gezondheidszorg
- Sociaal medische advisering
- Forensische geneeskunde
- Rampenbestrijding
- Ambulancevervoer
- Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding
- Advisering van reizigers
- Medische milieukunde
- Epidemiologie
- Logopedie
- Lokaal gezondheidsbeleid

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, houden GGD’s onder andere klanttevredenheidsonderzoeken en gezondheidsenquêtes. Ze organiseren en stimuleren ook allerlei activiteiten om gezondheid en welzijn te verbeteren. Denk aan voorlichtingscampagnes over hoofdluis op scholen. Of onderzoek naar het gevaar van bepaalde soorten griep. En de kosten die het met zich meebrengt om alle ouderen daartegen in te enten.

Veel verschillende cliënten
Door de vele verschillende taken van een GGD zijn ook de doelgroepen heel verschillend. Toch zijn de activiteiten in het algemeen sterk gericht op risicogroepen zoals verslaafden, dak- en thuislozen, asielzoekers, inwoners van achterstandswijken en (ex-)psychiatrische patiënten. Maar ook jongeren, ouderen en reizigers. Afhankelijk van je functie zul je dan ook vooral met deze mensen te maken krijgen.

Samenwerking
GGD's voeren hun taken grotendeels uit in opdracht van de gemeente. Een GGD werkt veel samen met andere gemeentelijke diensten en instellingen als thuiszorg, verslavingszorg, RIAGG en ziekenhuizen. Ook met huisartsen wordt nauw samengewerkt.

Regelmatig
Er zijn zo'n dertig GGD´s in Nederland. De GGD is geopend op reguliere werkdagen. Dat betekent dat de meeste medewerkers gewone vaste werktijden hebben, in voltijd of deeltijd. Op bepaalde afdelingen, voor bijvoorbeeld bestrijding van infectieziekten en forensische geneeskunde, draaien de medewerkers, met name artsen en verpleegkundigen, bereikbaarheidsdiensten buiten de vaste werktijden.

Waar en in welke beroepen werken?
Bij de beroepen op deze site kun je ook zoeken op beroepen die je in GGD’s kunt uitoefenen. Heb je nog vragen? Mail met de mensen op deze site die werkervaring hebben!

Zie ook:
Beroepen vinden op werkveld
Medewerkers vinden
Films en Games