Kinderopvang

Kinderopvang

Kinderopvang kent vele vormen van professionele opvang, Eigenlijk is ‘opvang’ niet zo’n goed woord. Het is een vak voor mensen met een hart voor kinderen die bij willen dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Om te werken in de kinderopvang volg je bijvoorbeeld een opleiding voor pedagogisch medewerker, pedagogisch coach of pedagogisch beleidsmedewerker. Kinderopvangorganisaties hebben te maken met de Wet Kinderopvang.

Professionele baan in de kinderopvang?
Onder professionele kinderopvang vallen geregistreerde kinderdagverblijven, kindercentra, gastouderbureaus en buitenschoolse opvang. Kinderopvang is voor alle kinderen van 0 jaar tot en met de basisschoolleeftijd. De kinderen worden door professionals, zoals pedagogisch medewerkers, verzorgd, begeleid en ondersteund in hun ontwikkeling. Soms bieden kinderopvangorganisaties opvang en programma’s voor alle leeftijdsgroepen van 0 t/m 12 jaar. Andere organisaties specialiseren zich op kinderen van 0 tot 4 jaar of op alleen
buitenschoolse opvang.  

Gastouderopvang vindt bij mensen thuis plaats. Vaak komen de kinderen naar de gastouder, maar een gastouder kan ook werken bij de kinderen in hun eigen huis. Dan hoor je ook wel dat er gesproken wordt over een nanny.

Peuterspeelzalen
Kinderen tussen 2 en 4 jaar kunnen ook naar een peuterspeelzaal, vaak twee dagdelen per week voor 2 à 3 uurtjes per keer. Het hoofddoel is de ontwikkeling van het kind te stimuleren, als aanvulling op de opvoeding thuis. Tegenwoordige vallen ook bijna alle peuterspeelzalen onder de Wet Kinderopvang. Dit volgt uit de gedachte dat onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) op elkaar afgestemd moeten zijn. Het leren van de Nederlandse taal aan jonge kinderen verdient daarbij bijzondere aandacht.  

Soorten werkplekken
Een baan in de kinderopvang kun je op verschillende werkplekken krijgen.
Kinderdagverblijven
Buitenschoolse opvang
Gastouderopvang
Integrale kindcentra (IKC's), waarin kinderopvang en onderwijs samenwerken

Registreren in personenregister
Iedereen die in de kinderopvang werkt of gaat werken, is verplicht zich te registreren in het personenregister.
Met dit systeem wordt continu bijgehouden of professionals van goed gedrag zijn. Pedagogisch medewerkers en gastouders moeten zich gaan inschrijven, net als stagiaires, vrijwilligers, uitzendkrachten en zelfstandigen. Een voordeel: je hoeft bij wisseling van werkgever niet telkens een nieuwe VOG aan te vragen.

Waar en in welke beroepen werken?
Bij de beroepen op deze site kun je ook zoeken op beroepen die je in de kinderopvang kunt uitoefenen. Heb je nog vragen? Mail met de mensen op deze site die werkervaring hebben!

Kansen op een baan
In het verleden is er door de overheid bezuinigd op de kinderopvang, daardoor was er minder vraag naar kinderopvang. Ouders zochten naar andere oplossingen, waardoor de vraag naar arbeidskrachten in de kinderopvang terugliep. Nu zijn de vooruitzichten alweer beter. Doordat de kinderopvangtoeslag is verhoogd en de werkloosheid in Nederland afneemt, zijn er weer meer medewerkers nodig. Scholieren die hun diploma halen, zullen wel de concurrentie aan moeten gaan met ervaren krachten die de afgelopen jaren hun baan hebben verloren. Van de huidige arbeidskrachten wordt niet alleen verwacht dat zij relevante diploma's hebben, maar vooral ook veel flexibiliteit en vakmanschap.

Zie ook:
Beroepen vinden op werkveld
Medewerkers vinden
Films en Games

Of lees meer over:  
Opleidingen in de kinderopvang