Ouderenzorg

Ouderenzorg

Zorg op maat
Vroeger was het vanzelfsprekend dat ouderen die hulp nodig hadden, in een verpleeg- of verzorgingshuis opgenomen werden. Tegenwoordig bieden zorgorganisaties zorg op maat aan. Dat betekent dat zij de wensen en de gezondheidstoestand van ouderen als uitgangspunt nemen. Hierdoor is er bijvoorbeeld meer aandacht voor de cultuur van de (allochtone) bewoners. 

Naast ouderen vangen verpleeghuizen en woonzorgcentra ook jongere mensen op die revalideren of langdurige hulp nodig hebben. Je werkzaamheden kunnen daardoor zeer divers zijn.

In de ouderenzorg zijn er veel samenwerkingsverbanden met andere verpleeghuizen en woonzorgcentra, met ziekenhuizen, met de thuiszorg, maar ook met huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten. Ook de familie van ouderen (mantelzorgers) en vrijwilligers hebben een belangrijke rol. 

Bovendien wordt mede door het welzijnswerk mogelijk gemaakt dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de veiligheid in de buurt en aan de bevordering van onderlinge contacten tussen buurtbewoners. En er worden volop recreatieve activiteiten georganiseerd.

In de ouderenzorg kom je zodoende in werksituaties terecht waarin volop vernieuwingen plaatsvinden. En dat biedt weer mogelijkheden voor een gevarieerde invulling van je werk!

Werktijden
In de woonzorgcentra en verpleeghuizen wordt 24 uur per dag zorg geboden. Met name in de verzorgende en verpleegkundige functies heb je onregelmatige werktijden en werk je ook in de avonduren en weekenden. Werken in deeltijd is goed mogelijk in de ouderenzorg.

De werkplekken
Specifiek voor ouderen zijn er vier voorzieningen te onderscheiden:
Woonzorgcentra
Verpleeghuizen
Welzijn ouderen
Thuiszorg

Zie ook:
Beroepen vinden op werkveld
Gaan werken: werk vinden
Medewerkers vindenF
Films en Games

Heb je nog vragen? Mail met de mensen op deze site die werkervaring hebben!