Verpleeghuizen

Verpleeghuizen

De meeste mensen die naar een verpleeghuis gaan, zijn ouder dan 80 jaar. Ze hebben permanent ondersteuning en zorg nodig en krijgen een geneeskundige behandeling of een vorm van therapie. Soms omdat ze lichamelijke klachten hebben, soms omdat ze door hun ouderdom vergeetachtig zijn geworden en snel in de war raken. Mensen in een verpleeghuis brengen hier meestal de laatste jaren van hun leven door. 

De ‘gewone’ verpleeghuiszorg
In de meeste gevallen komen ouderen naar verpleeghuizen voor langdurige en intensieve zorg. Zij krijgen verzorgende en verpleegkundige hulp en kunnen van een ziekte herstellen. Verpleging, verzorging, revalidatie en dagbesteding worden meestal gecombineerd. Ouderen krijgen zorg van onder meer verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten en logopedisten. De coördinatie van de medische zorg is in handen van specialisten ouderengeneeskunde.

Sommige ouderen kunnen na een tijdje weer terug naar huis of naar een woonzorgcentrum. Er zijn echter ook veel mensen die jarenlang in een verpleeghuis blijven.

Er is altijd wel een verpleeghuis bij jou in de buurt. Deze verpleeghuizen bieden zorg aan mensen met lichamelijke klachten, aan mensen met geestelijke (ouderdoms)klachten of aan mensen met een combinatie van deze problemen. Verpleeghuizen die zowel op de lichamelijke als de geestelijke klachten zijn ingericht, komen het meeste voor.

Dagbehandeling
Bij dagbehandeling wordt overdag zorg geboden aan hulpbehoevende ouderen. Zij komen meestal een aantal dagen in de week. De gebruikers van dagbehandelingscentra hebben minder ernstige aandoeningen dan de patiënten die in een verpleeghuis zijn opgenomen. Ze komen vaak voor begeleiding en behandeling in groepsverband. Dagbehandeling wordt aangeboden vanuit een woonzorgcentrum, een verpleeghuis of een buurtcentrum. 

Ook ouderen bij wie thuis veel zorg aanwezig is, maken gebruik van de centra. In dat laatste geval wordt het thuismilieu overdag ontlast, zodat de zorg door familie, vrienden of thuiszorginstelling langer kan worden volgehouden.

Geriatrische revalidatiecentra
In geriatrische revalidatiecentra komen ouderen om te herstellen van lichamelijk of geestelijk letsel. Bijvoorbeeld door een ongeluk, ernstige ziekte, hersenbloeding of hartinfarct. 'Geriatrische' betekent dat deze zorg specifiek bedoeld is voor ouderen. Zij verblijven tijdelijk in het revalidatiecentrum of gaan er vanuit huis heen, net zo lang tot ze hersteld zijn of verdere behandeling geen zin meer heeft.

Een plotselinge beperking in lichamelijke of geestelijke vermogens kan heel ingrijpend zijn voor zowel de patiënt als het gezin. Daarom kunnen mensen in een revalidatiecentrum ook psychologische of psychiatrische hulp krijgen.

Hospice 
Een hospice is vaak onderdeel van een verpleeghuis en biedt palliatief terminale zorg. Dit is zorg voor cliënten voor wie geen genezing wordt verwacht. De verpleegkundigen werken dan vooral aan verlichting van de symptomen. Behalve voor de fysieke verzorging is er ook aandacht voor de psychologische, emotionele en sociale aspecten. Deze zorgverlening is er ook voor de nabestaanden.