Welzijn ouderen

Welzijn ouderen

Wat is welzijn ouderen?
Zorgorganisaties bieden ouderen, die vaak nog thuis wonen, een scala van activiteiten aan. Het doel is de zelfstandigheid van de ouderen te bevorderen en te stimuleren dat zij blijven deelnemen aan de maatschappij. Voorbeelden zijn dagopvang, huisvesting, maaltijdverzorging, vervoer, alarmering, informatie en educatie.

Sociale ondersteuning en begeleiding 
Zorgorganisaties en gemeenten trekken samen op voor sociale ondersteuning en begeleiding. Ouderen kunnen langer zelfstandig functioneren als de zaken in hun woonomgeving goed geregeld zijn.

Organisaties voor welzijn ouderen helpen bij het onderhouden van contacten met buurtbewoners en maken zich sterk voor de leefbaarheid van de buurt. Ook organiseren ze leerzame activiteiten en helpen ze bij het verwerken van het overlijden van familie of vrienden en bij andere ingrijpende gebeurtenissen. Of ze bieden begeleiding bij het leren accepteren dat het lichamelijk minder gaat. 

Vragen over pensioen, huursubsidie, verhuizen naar een woonzorgcentrum, gebruik maken van de thuiszorg of dagbesteding: ouderen krijgen over dit soort zaken informatie en advies van de gemeente.