Sociaal werk

Sociaal werk

Als sociaal werker begeleid je mensen om (weer) actief deel te nemen aan de samenleving. Je vangt mensen op en coacht ze bij het oplossen van hun problemen. 

Met wie en wat krijg je te maken?
Wanneer je werkt in de branche Sociaal werk (voorheen Welzijn en maatschappelijke dienstverlening) krijg je te maken met verschillende groepen mensen. Je kunt bijvoorbeeld jongeren helpen om hun vrije tijd zinvol te besteden. Dat kan in buurtcentra of met sociale vaardigheidstrainingen. Maar je kunt ook werken in de maatschappelijke opvang voor drugsverslaafden of daklozen.

Algemeen welzijnswerk
Het opzetten van buurthuizen en jongerencentra, en het organiseren van activiteiten voor verschillende groepen mensen zijn voorbeelden van taken die onder welzijnswerk vallen. Ook kun je vluchtelingen of asielzoekers begeleiden bij hun huisvesting en maatschappelijke integratie.

Opvang en hulpverlening
Voor allerlei mensen is maatschappelijke opvang beschikbaar. Bijvoorbeeld mensen met relatieproblemen of daklozen. Wanneer je in deze vorm van maatschappelijke dienstverlening werkt, ondersteun je mensen om hun leven weer op de rit te krijgen. Afhankelijk van het probleem, de vraag en de voorziening varieert de intensiteit van de begeleiding. Van enkele uren per maand tot dagelijkse, intensieve begeleiding.

Werken in het Sociaal werk geeft veel voldoening. Je stimuleert mensen om problemen zelf op te lossen, zodat ze weer een normaal leven kunnen leiden. En je organiseert zinvolle en plezierige dagbestedingen. Ook werk je samen met andere professionals.  

Verschillende soorten werkgebieden?
Sociaal Werk is te verdelen in verschillende gebieden:
Algemeen welzijnswerk
Maatschappelijk Werk
Maatschappelijke dienst- en hulpverlening?
Maatschappelijke opvang
Minderhedenvoorzieningen
Peuterspeelzalen (zie Kinderopvang)
Organisaties voor arbeidsparticipatie, training en advies

Beroepen en opleidingen
Bij de beroepen op deze site kun je ook zoeken op beroepen die je in de branche Sociaal werk kunt uitoefenen. Ook hebben we alle opleidingen voor je verzameld. Heb je nog vragen? Mail dan met de mensen op deze site die werkervaring hebben!

Zie ook:
Opleiding sociaal werk
Beroepen vinden op werkveld
Medewerkers vinden
Films en Games