Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk biedt hulp op het gebied van psychische, relationele en/of materiële problemen. De hulp kan algemeen, voor iedereen zijn, maar kan zich ook richten op een specifiek probleem van één of enkele personen.

Algemeen maatschappelijk werk

Er zijn ruim 150 instellingen voor algemeen maatschappelijk werk (AMW), met bijna 800 locaties. Iedereen kan vrij en kosteloos gebruik maken van het AMW. De maatschappelijk werkers binnen het AMW bieden ondersteuning bij problemen waarbij het onder andere gaat om rouwverwerking, seksualiteit, agressie, eenzaamheid, gebrek aan assertiviteit, depressies, levensvragen, onzekerheid, problemen met het gezin, de partner of het werk en problemen met financiën of huisvesting.

Het AMW helpt mensen zelf een methode te vinden om met de problemen om te gaan of ze op te lossen. Onder andere door individuele gesprekken, maar ook door verwijzing naar andere hulpverlenende instanties, crisishulp en groepswerk. Vaak is een korte periode van een tot drie maanden voldoende om de mensen zelfstandig verder te laten gaan. Waarbij het uitgangspunt is 'zo kort mogelijk, zo lang als nodig'. 

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Het bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt managers en hun medewerkers, bijvoorbeeld bij het oplossen van verstoorde arbeidsverhoudingen of persoonlijke problemen in werksituaties. Door het inzetten van bedrijfsmaatschappelijk werk kan een organisatie zorgen voor een grotere werkmotivatie, lager ziekteverzuim, meer productiviteit en meer binding met de medewerkers.

Bedrijfsmaatschappelijk werk wordt meestal aangeboden door instellingen voor AMW of andere welzijnsinstellingen op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. Grote bedrijven, overheidsinstellingen en Arbodiensten maken er het meest gebruik van en financieren dit zelf.

De bedrijfsmaatschappelijk werkers geven voorlichting en houden spreekuur om te luisteren naar problemen en indien nodig oplossingen te zoeken. Daarnaast begeleid je als bedrijfsmaatschappelijk werker reorganisatie- en veranderingsprocessen. Je krijgt in dit werkveld dan ook te maken met alle geledingen in een organisatie, van tijdelijke uitzendkracht tot directeur.