Maatschappelijke dienst- en hulpverlening

Maatschappelijke dienst- en hulpverlening

Instellingen voor maatschappelijke dienst- en hulpverlening ondersteunen, net als het algemeen maatschappelijk werk, iedereen die om hulp vraagt. Het verschil met algemeen maatschappelijk werk is dat de hulpverlening en advisering gericht is op specifieke problemen of vragen.

Diverse soorten mensen helpen

Binnen de maatschappelijke dienstverlening kun je met een hele brede, maar ook met een specifieke doelgroep te maken krijgen, zoals: ouderen, gezinnen of slachtoffers van misdrijven of verkeersongevallen. Voor de ouderen zijn er de stichtingen welzijn ouderen. Deze zijn beschreven bij verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg, welzijn ouderen.

FIOM-bureaus

Mensen die problemen hebben rondom zwangerschap of ouderschap, of die te maken hebben met seksueel geweld, krijgen bij een FIOM-bureau kortdurende hulp. Medewerkers van een FIOM-bureau adviseren ook als een ouder afstand wil doen van een kind, als kinderen en ouders elkaar zoeken of na een adoptie. De begeleiding is persoonlijk of vindt in groepsverband plaats. Een FIOM-bureau helpt vrouwen, echtparen, mannen en andere gezinsleden. Kortom, iedereen die bij het probleem betrokken is.

Telefonische hulpdiensten


Veel telefonische hulpdiensten bieden 24 uur per dag en 7 dagen per week een luisterend oor, voor iedere denkbare vraag. Het aantal beroepskrachten bij de telefonische hulpdiensten is niet zo groot: het telefoonwerk wordt door getrainde vrijwilligers gedaan. Als beroepskracht bij een telefonische hulpdienst train je hen en stuur je hen aan. Stichting Korrelatie is de enige telefonische hulpdienst waar de telefoon door beroepskrachten wordt bemand. Naast de algemene telefonische hulpdiensten zijn er ook hulpdiensten voor specifieke doelgroepen, zoals: vrouwen, jongeren en aidspatiënten.

Bureaus Slachtofferhulp


Na een verkeersongeval, inbraak, overval, aanranding of ander geweldsdelict kunnen slachtoffers en mensen uit hun directe omgeving ondersteuning krijgen van Bureaus Slachtofferhulp. Deze bureaus bieden naast emotionele ondersteuning ook juridische en praktische hulp. Bij Slachtofferhulp werken, net als bij de telefonische hulpdiensten, voornamelijk getrainde vrijwilligers. Als beroepskracht geef je trainingen en stuur je de vrijwilligers aan.

Bureaus Sociaal Raadslieden

Een torenhoge huurschuld, een vraag over studiefinanciering, problemen met het verkrijgen van een uitkering, protesteren tegen ontslag.... Voor vragen over al dit soort zaken kunnen mensen gratis naar een Bureau Sociaal Raadslieden. Sociaal dienstverleners en sociaal raadslieden geven iedereen die om hulp vraagt advies en informatie over de betreffende regels, wetten en formulieren. Als je hier werkt, schrijf je ook brieven voor je cliënten, bemiddel je tussen hen en de instanties waarmee ze een probleem hebben en help je bij het invullen van formulieren. In de praktijk is ongeveer 50% van de bijna 500.000 hulpvragers allochtoon.