Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang

Mensen die niet meer thuis kunnen of willen wonen omdat ze bijvoorbeeld geestelijke, financiële of relationele problemen hebben, moeten ergens anders opgevangen worden. Als er geen andere oplossing is komen ze vaak terecht bij de maatschappelijke opvang.

Voor wie?


Vaak gaat het om mishandelde vrouwen (en hun kinderen), dak- en thuislozen, mensen in een psychische crisis of zwangere tieners. Bovendien is de maatschappelijke opvang er voor bijvoorbeeld verslaafden, zwerfjongeren en psychiatrisch patiënten die hulp voor hun problemen weigeren maar wel een bed en/of rust nodig hebben. Naast opvang bieden de medewerkers van de maatschappelijke opvang zorg en psychosociale begeleiding.

De opvangcentra zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Onregelmatige diensten en oproepdiensten zijn dus heel gebruikelijk. De meeste opvangcentra zijn wat betreft levensbeschouwing neutraal. Er zijn wel enkele evangelische opvangcentra.

Voor vrouwen

Vrouwen die vanwege een crisissituatie hun huis zijn ontvlucht, krijgen een tijdelijke plek in een Blijf-van-mijn-lijfhuis. Voor kinderen is hier ook kinderopvang aanwezig. De hulpverlening is erop gericht de crisis weg te nemen en de vrouw naar een goede vervolgsituatie te begeleiden. Veel vrouwen die bij een vrouwenopvangcentrum aankloppen zijn mishandeld of seksueel misbruikt. Vanwege de veiligheid hebben de opvangcentra een geheim adres. Vrouwen verblijven er soms een dag, soms langer dan zes maanden.

Voor dak- en thuislozen

Dak- en thuislozen kunnen op diverse plaatsen, vooral in grote steden, terecht voor opvang, verzorging en begeleiding. Er zijn locaties waar een beperkt aantal nachten een bed, maaltijd en wasgelegenheid geboden wordt, maar ook voorzieningen voor bijvoorbeeld dagbesteding, verzorging en verpleging. In sociale pensions kunnen dak- en thuislozen met een psychiatrische achtergrond terecht. En de dienstencentra bieden dak- en thuislozen de mogelijkheid om te wassen en post te ontvangen. Bovendien ondersteunen ze bij het regelen van financiële en juridische zaken, een woning, werk of schuldsanering.

Andere opvangcentra

Iedereen die plotseling zijn huis of woning ontvlucht, kan terecht in een crisisopvangcentrum. De opvangduur kan variëren van een dag tot zes weken: daarna moet er een andere verblijfplaats gevonden zijn. De meeste crisisopvangcentra staan open voor iedereen, maar er is een aantal voorzieningen dat zich op een specifieke doelgroep richt. Bijvoorbeeld op vrouwen of op jongeren.

Begeleid wonen
Begeleid wonen is een andere vorm van opvang, waarbij van een crisis geen sprake meer is. Mensen leren hier hoe ze weer zelfstandig kunnen wonen. Zo leren ze bijvoorbeeld hoe ze moeten omgaan met geld, hoe ze moeten koken en waar ze werk moeten zoeken. Na een tijdje moet de bewoner op eigen benen verder en dus ook een eigen woning hebben. Er zijn ook projecten begeleid wonen voor jongeren.

Herstellingsoorden
Herstellingsoorden zijn er voor mensen die na ziekte of een medische behandeling, of door mentale overbelasting, 24 uur per dag opvang nodig hebben. Dit is kortdurende opvang. De behandeling is erop gericht om mensen zo snel mogelijk weer zelfstandig maatschappelijk te laten functioneren.

Zie ook:
Jeugdzorg, 24-uursopvang