Minderhedenvoorzieningen

Minderhedenvoorzieningen

In 2018 wonen er circa 3,9 miljoen allochtonen in Nederland. Het is belangrijk dat deze mensen een plek vinden in onze maatschappij en volwaardig deel kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving. Om dit te bereiken zijn er allerlei minderhedenvoorzieningen.

Tolkencentra
Om zorg of hulp te kunnen verlenen moet je elkaar in ieder geval begrijpen. Medewerkers van zorg- of welzijnsinstellingen hebben dan ook de mogelijkheid een tolkencentrum in te schakelen. De zes gesubsidieerde tolkencentra werken alleen in opdracht van zorg- en welzijnsinstellingen en de overheid. Ze beschikken over een 24-uurs bereikbaarheidsdienst zodat medewerkers moeten rekenen op onregelmatige tijden. De tolkencentra verlenen vooral telefonische en schriftelijke vertaaldiensten, maar het komt ook voor dat je persoonlijk bij een gesprek aanwezig moet zijn. Naast gesubsidieerde tolkencentra zijn er in Nederland ook veel particuliere vertaal- en tolkenbureaus.

Anti-discriminatiebureaus
Een anti-discriminatiebureau of -meldpunt helpt mensen die zich gediscrimineerd voelen. Het bureau of meldpunt onderzoekt de klacht en bespreekt met de betreffende persoon welke stappen hij of zij kan nemen om zijn of haar recht te halen. Daarnaast geven de bureaus voorlichting en doen zij onderzoek. 

Vluchtelingenwerk
Vluchtelingenwerk bestaat voornamelijk uit werkgroepen vrijwilligers die vluchtelingen op allerlei manieren bijstaan. Bijvoorbeeld op het gebied van opvang, huisvesting, inkomen, rechtspositie, dagbesteding en taallessen. De werkgroepen zijn verenigd in de Vereniging VluchtelingenWerk. Samen zetten zij zich in om de integratie van vluchtelingen in Nederland te bevorderen. Een professionele beroepskracht ondersteunt en begeleidt de werkgroepen.

Asielzoekerscentra (AZC’s)
Asielzoekers die voorlopig in Nederland mogen blijven krijgen onderdak in een van de asielzoekerscentra. Pas als hij of zij een verblijfsvergunning krijgt, komt hij of zij in aanmerking voor een (gewone) woning. Tijdens het verblijf in het centrum is de asielzoeker verantwoordelijk voor de eigen daginvulling. De centra werken wel samen met vluchtelingenwerk en regionale opleidingscentra om een dagstructureringsprogramma aan te kunnen bieden.